Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji

4.1 (10 reviews)

Tokoriki Island, Mamanuca Islands, Fiji   •  Weather:    •   Local Time:     •  Phone: (679) 6667707  

4.1

Events

="Sheraton

Sheraton Resort & Spa Tokoriki Island - Aerial View